log in

Protecció de dades de caràcter personal

 • Anàlisi del grau de compliment de la normativa vigent i elaboració d’un informe sobre el grau de compliment amb propostes de mesures correctores.
 • Elaboració del preceptiu Document de Seguretat i dels contractes i documents que es necessitin per recollir legítimament dades personals.
 • Inscripció i modificació de fitxers privats amb dades de caràcter personal al Registre General de la Agència Espanyola de Protecció de Dades i de les Agències respectives a les Comunitats Autònomes per fitxers de caràcter públic
 • Auditories de protecció de dades de fitxers documentals i automatitzats amb nivells de seguretat mig i alt.
 • Assessorament legal en Procediments Sancionadors oberts per la AEPD i en qualsevol jurisdicció ordinària.

Oficines

 • Barcelona

  Avda Diagonal, 458 7ª planta 08006 Barcelona

  935 955 050

 • Sabadell

  Passeig Plaça Major 26, 2n 08292 Sabadell

  937 255 600